Slöjd från Sjuhärad (DVD)

Instruktioner för hur man tillverkar en Ballebostol, Hedaredskorg, halmbock, kardor, träskor och skedar.

Utgiven av de sju häradernas hemslöjdsförening/Hemslöjdskonsulenterna Västra Götaland.

Innehåll: 

  • Träskomakare i Od 11 min
  • Träslöjd i Töllskö 6 min
  • Ballebostolen 20 min
  • Kardmakeri i Rånnaväg 12 min
  • Hemslöjd på 1950-talet 24 min
  • Korgslöjd i Hedared 22 min
  • Halmbockar från Torse-Oset 25 min
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26