Böcker om dräkter

Bollebygdsdräkten

Ett häfte med rikligt material i text och bild om dräktskicket i Bollebygds härad. Innehållet i häftet bygger på de dräktplagg som idag är framtagna samt rekommendationer om hur man kan kombinera och klä sig i Bollebygdsdräkt. Bollebygds härad ligger i västra Sjuhärad. Häfte 37 sidor.

Pris: 200 kr

Gäsenedräkten

Ett häfte med rikligt material i text och bild om dräktskicket i Gäsene härad. Innehållet i häftet bygger på de dräktplagg som idag är framtagna samt rekommendationer om hur man kan kombinera och klä sig i Gäsenedräkt. Gäsene härad ligger norr om Borås. Häfte 20 sidor.

Pris: 100 kr

Kindsdräkten

Ett häfte med rikligt material i text och bild om dräktskicket i Kinds härad. Innehållet i häftet bygger på de dräktplagg som idag är framtagna samt rekommendationer om hur man kan kombinera och klä sig i Kindsdräkt. Kinds härad ligger i sydöstra delen av Sjuhärad. Häfte 33 sidor.

Pris: 100 kr

Marbodräkten

Ett häfte med rikligt material i text och bild om Marbodräkten från Marks härad. Innehållet i häftet bygger på de dräktplagg som idag är framtagna samt rekommendationer om hur man kan kombinera och klä sig i Marbodräkt. Marks härad ligger i den södra delen av Sjuhäradsbygden mellan Bollebygd i norr och Kind i öster. Häfte 42 sidor.

Pris 200 kr

Redvägsdräkten

Ett häfte med rikligt material i text och bild om dräktskicket i Redvägs härad. Innehållet i häftet bygger på de dräktplagg som idag är framtagna samt rekommendationer om hur man kan kombinera och klä sig i Redvägsdräkt.  Redvägs härad ligger längst österut i Sjuhäradsbygden i Ätrans dalgång. Häfte 18 sidor.

Pris: 100 kr

Toarpsdräkten

Ett häfte med rikligt material i text och bild om dräktskicket i Toarp. Innehållet i häftet bygger på de dräktplagg som idag är framtagna samt rekommendationer om hur man kan kombinera och klä sig i Toarpsdräkt. Toarp är en socken som ligger i Dalsjöfors. Toarp hör till Ås härad och ligger mellan Borås och Ulricehamn mitt i Sjuhäradsbygden. Häfte 63 sidor.

Pris: 200 kr

Vedensdräkten

Ett häfte med rikligt material i text och bild om dräktskicket i Vedens härad. Innehållet i häftet bygger på de dräktplagg som idag är framtagna samt rekommendationer om hur man kan kombinera och klä sig i Vedensdräkt. Vedens härad omsluter Borås stad. Häfte 21 sidor.

Pris: 100 kr

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22