Böcker om tak

Blytak

Syftet med denna skrift är att samla och sprida kunskap om blytakens historiska betydelse, samt ge råd och vägledning vid tillsyn, reparation och omläggning av blytak.

Av Lotta Gustafsson, Riksantikvarieämbetet.

Pris:135 kr

Skiffertak

Syftet med denna skrift är att ta fram kunskap om äldre skiffertak och ge råd och vägledning vid reparationer och underhåll. Av Anna Blomberg och Kristina Lincott, Riksantikvarieämbetet. 

Pris: 150 kr

Skiffertak

Praktisk skrift om hur man lägger och reparerar skiffertak. Beskriver hantverket ingående. Av Ingmar Andersson. 

Pris: 288 kr

Maskinhyvlade stickspån

 

Hus med tak av stickspån är en viktig del av landsbygdens kulturlandskap. Storhetstiden inföll från det sena 1800-talet fram till 1940-talet. Då var stickspån vanlig både på mangårds- och ekonomibyggnader. Idag är det främst byggnader med höga kulturhistoriska värden som fortfarande har spåntak. I ett projekt om stickspån har tio spåntillverkare och spånläggares erfarenheter av spånhyvling och läggning dokumenterats och sammanställts. Projektet har fokuserat på frågor om hållbarhet, kvalitet och beprövad erfarenhet. Av Anna Johansson och Nils-Eric Anderson. 107 sidor, rikt illustrerad.

Pris: 150 kr

Målning av takplåt

 

En kunskapssammanställning om målning av takplåt på kulturhistoriska byggnader. En skrift på 26 sidor som sammanfattar kunskapsläget inom området målning av takplåt. Det är ett komplext område där det finns motstridiga erfarenheter. Det saknas bra arbetsbeskrivningar som tar hänsyn till tekniska, ekonomiska, miljömässiga och kulturhistoriska bedömningar. Av Arja Källbom.

Pris: 50 kr

Tjära på trätak

Produktionen av tjära i Sverige har under 1900-talet i princip helt upphört. Det har lett till ett stort kunskapsbortfall inom området. I boken presenteras tillverkningsmetoder för tjära, tjärans materialkarakteristik och vad forskningen inom området under senare år har kommit fram till. Av Arja källbom.

Pris: 125 kr