Böcker om byggnadsvård

Allmänna Byggnadsläran

Klassisk handbok i husbyggnadslära. Faksimil av tredje upplagan från 1890. Inkl 9 planscher. Fullständig titel: Handledning i allmänna byggnadsläran med hufvudsakligt afseende på husbyggnadskonsten samt kostnadsförslagers uppgörande af E.E. von Rothstein, proffessor.

Pris: 825 kr

Byggnadsvård i praktiken I, Flyttning av gamla hus

Beskriver praktiskt, steg för steg, hur man plockar ner ett timmerhus och bygger upp det igen. Nerplockning av kakelugn och murstockar beskrivs också, liksom anläggning av husgrund av gammal typ. Av Göran Gudmundsson. 

Pris: 220 kr

Byggnadsvård i praktiken II, Värmen i gamla hus

Behandlar uppvärmning och isolering av gamla hus och vilka konsekvenser olika lösningar får för byggnaderna. Beskriver också kakelugnar och andra eldstäder utförligt. Tar upp nedplockning och uppmurning av kakelugnar, underhåll, lagning av kakel mm. Av Göran Gudmundsson. 

Pris: 220 kr

Byggnadsvård i praktiken III, Utvändig renovering

Praktisk handbok i utvändig restaurering av hus. Behandlar fasader, stommar, lagning och ytbehandling av dessa. Tak och olika takbeläggningar, ytterdörrar, fönster och fönsterrenovering samt tillbyggnader. Av Göran Gudmundsson. 

Pris: 250 kr

Byggnadsvård i praktiken IV, Invändig renovering

Praktisk handbok i invändig restaurering av hus. Behandlar snickerier, beslag, golv, kök och köksinredning, hygienutrymmen och elinstallationer. Av Göran Gudmundsson.  

Pris: 250 kr

Energiboken

Hur energieffektiviserar man utan att förstöra husets själ? I denna boken berättar ledande experter på byggnadsvård, miljö- och energifrågor om hur energiförluster uppstår och vilka åtgärder som sparar mest energi. Lönar det sig att byta fönster och dörrar? Hur energiförbättrar man sitt hus utan att riskera fukt och mögel? 163 sidor med råd om bl.a tilläggsisolering och uppvärmningssystem.

Pris: 279 kr

Gamla fönster

Fönstren är kanske det viktigaste för karaktären hos ett gammalt hus. Här får du veta i detalj hur du renoverar, restaurerar och underhåller dem, och efter bästa förmåga återger huset dess forna skönhet – ett både roligt och kulturhistoriskt värdefullt arbete. Av Alf och Eva Stenbacka. 

Pris: 225 kr

Handbok no9

300 sidor med inspiration, byggnadsvårdsprodukter och arbetsbeskrivningar från Gysinge. Från handsmidd spik till rokokobord och nyproducerad 1700-tals kakelugn. Var och en av produkterna satt i sitt historiska sammanhang. Du får med andra ord inte bara veta vad du ska köpa, du får också reda på produktens historiska bakgrund, vad du ska ha den till och hur du monterar och använder den.

Pris: 145 kr

Stora boken om byggnadsvård

Byggnadsvård har blivit en modern folkrörelse med fokus på tradition, kvalitet, miljömedvetenhet, återanvändning och ekonomisk långsiktighet - värden som ligger helt rätt i tiden. Idén är att renovera varsamt och återskapa husets ursprungliga charm och kvaliteter med hjälp av traditionella beprövade tekniker och material utan att behöva ge avkall på moderna krav och komfort. Här kombinerar Göran Gudmundsson praktisk information med kulturhistoria och resultatet kan följas på 370 sidor text med drygt 500 nya bilder i färg.

Pris: 395 kr

Från förfall till pensionat - så restaurerade vi Lydde gård

Siv Leander Larson och Lars Larson berättar om hur de restaurerade Lydde gård. I boken på 70 sidor får vi följa restaureringen av gården och dess historia. Lydde gård drivs i dag som ett pensionat i Kinna av Siv och Lars.

Pris: 215 kr