Obs Inställd! Historiska pigment och färgsättningar fortsättning 7/4

Kursen är inställd. Vi hänvisar till kursen Traditionella färger för byggnadsv årdare som går 14 juni i år.

Kursens tyngdpunkt ligger i restaureringsmåleriet, men kursen är också användbar för formgivare, slöjdare och konstnärer. För att delta i fortsättningskurs krävs deltagande i någon av de två grundkurserna på Nääs eller motsvarande kunskaper.

Kursen utgörs av workshops som varvas med föredrag. Vi lär oss mer om traditionella pigment, deras historik och kemiska egenskaper och hur de passar att användas inomhus och utomhus. Vi lär oss även hur de olika pigmenten fungerar i olika färgtyper.

Under kursen berörs historiska färgsättningar och hur de hör samman med upptäckter genom historien. Vi testar olika pigment och pigmentblandningar utifrån historiska färgsättningar och avslöjar moderna snubbeltrådar bland återskapade kulörtoner i restaureringsmåleriet.

Kursledare

Kursledare är Kerstin Lyckman, Färgarkeologen.

Färgarkeologens ateljéer i Vara:

I Färgarkeologens ateljéer på Gevertska gården, ett gammalt lantbruk på Varaslätten, finns en komplett färgverkstad med en diger pigmentsamling och tillverkning av rekonstruerade linoljor från 1700-talet och 1800-talet. 

Äta och fika

Enklare lunch och kaffe/te ingår i kursavgiften. Anmäl önskemål om specialkost i förväg.

Att tänka på

Kursledaren har mycket att lära ut på kort tid så var noga med att komma i god tid innan kursen startar.

NÄR, VAR & HUR

Datum: 7 april
Tid:
  10-17
Kursledare: Kerstin Lyckman
Avgift: 1 400 kr
Plats: Gevertska gården, Vara

Anmälan och frågor

Klicka här för att anmäla dig till kursen Historiska pigment och färgsättningar 

Studieförbundet Vuxenskolan i Lerum

www.sv.se/lerum 
Tel: 0302-158 58
E-post: lerum@sv.se

Mer information om kursinnehåll:
Slöjd & Byggnadsvård
Tel: 010-441 43 60
E-post: slojdochbyggnadsvard@vgregion.se

Hitta till Gevertska gården

Senast uppdaterad: 2019-04-03 13:11