Bygga smålandsgärdsgård 27/4

smålandsgärdsgård

Lär dig bygga en vacker inhägnad! På den här kursen lär du dig att bygga en traditionell smålandsgärdsgård i ene eller gran.

Trägärdsgården är en typ av traditionell hägnad av företrädesvis av en och gran. Gärdesgårdar av trä används i områden med god tillgång till lämpligt material. De äldsta gärdesgårdarna var flätverksgärdesgårdar som började tas i bruk under järnåldern. På den nordiska landsbygden övergick man under perioden 1000–1300 successivt till den här aktuella hankgärdesgården 

Under endagskursen lär ut hur du bygger en smålandsgärdsgård, en tätbyggd gärdsgård med slanor av gran och störar av en eller gran.

Kursledare

Ingemar Zachrisson driver med sin hustru Margareta gården Mysten som ligger i Hemsjö socken i Västergötland. Landskapet runt gården är en mosaik av skog, åkermark och hagmarker som med hjälp av Ingemar och Margareta har fått behålla den karaktär den haft under lång tid. Gårdens verksamhet presenterades månadsvis under vinjetten "året på gården" i tidningen Land 2003-04.

Mat

Lunch och fika ingår inte i kursen. Ta med matsäck med varm dryck.

Ta med dig

Matsäck, arbetskläder, kraftiga skor och handskar. Ta även med dig en egen yxa och kniv. Regnkläder vid dåligt väder. Kursen hålls utomhus större delen av dagen. Kamera för att dokumentera de olika momenten kan också vara bra. 

Att tänka på

Kursledaren har mycket att lära ut på kort tid så var noga med att komma i god tid innan kursen startar.

När, var & hur

Datum: 27 april
Tid:
 Lördag 10-17
Kursledare: Ingemar Zachrisson
Avgift: 850 kr
Plats: Gården Mysten i Hemsjö, Alingsås

Anmälan och frågor

Klicka här för att anmäla dig till kursen Bygga smålandsgärdsgård

Studieförbundet Vuxenskolan i Lerum
www.sv.se/lerum 
Tel: 0302-158 58
E-post: lerum[a]sv.se

Mer information om kursinnehåll:
Slöjd & Byggnadsvård
Tel: 010-441 43 60
E-post: slojdochbyggnadsvard 8a]vgregion.se

Läs mer om Ingemar Zachrisson och Mysten här!

Hitta till gården Mysten

Senast uppdaterad: 2019-03-25 10:52