Kurser i allmän slöjd & byggnadsvård

Här hittar du kurser och läger med ett helhetsgrepp på hela eller delar av slöjd och byggnadsvård!

Skapa & bygg

Grundläggande byggnadsvård

Kök & tapeter

Byggnadsvårdsläger

Våra byggnadsvårdsläger arrangerar vi tillsammans med Svenska byggnadsvårdsföreningen. Klicka här för att läsa mer om samtliga byggnadsvårdsläger som Svenska byggnadsvårdsföreningen anordnar.

Senast uppdaterad: 2018-11-30 10:19